Aquí hi trobareu tots els espectacles que tengueu en venda en aquest moment. Per a poder fer les vendes a la biblioteca haureu de posar el codi de cupó ” santamargalidamoves “

Aquí hi trobareu els apis per poder fer el checking a porta el dia de l’esdeveniment

 

RustikBeat, 4 de juny.6C701518

CONTROL VENTES

Your account is not setup as a vendedor.