fbpx

Factoria de Músics

Escola de Música Moderna de Mallorca vinculada amb l’Aula, Escola de Música Moderna i Jazz del Conservatori Liceu de Barcelona.

Escola de música moderna situada a Factoria de So (Cases de Son Llaüt – Santa Maria del Camí) i vinculada amb l’Aula, Escola de Música Moderna i Jazz del Conservatori Liceu de Barcelona, fet que suposa que els alumnes matriculats a Factoria de Músics que ho desitgen, cursen les mateixes matèries que es fan actualment a l’Aula, i d’aquesta manera, tenen la possibilitat d’examinar-se i que l’Aula de Música reconegui els seus estudis sense haver-se de desplaçar a Barcelona. La resta d’alumnes que no desitja seguir tot el programa pedagògic de l’Aula disposa d’una oferta àmplia i variada amb la que pot gaudir també, al màxim, de Factoria de Músics.

Amb tot això s’ha aconseguit que any darrera any, Factoria de Músics sigui una escola referent a l’illa de Mallorca pel que fa a l’ensenyança de música moderna, tenint la música com a principal element per a treballar amb els joves i oferint un espai de formació musical, un espai actiu per fomentar la relació entre músics i un espai d’informació.

https://www.facebook.com/factoriademusics/